Welkom bij Anything Else

Coaching; de focus ligt op de mens die werkt aan zijn/haar taak. Wat heeft hij nodig om de taak/functie goed uit te oefenen?
Supervisie; de focus ligt op de mens zelf. Waar sta je in relatie met je  werk /loopbaan. Het is veel meer een ‘pas op de plaats’, stilstaan bij patronen en manieren van werken die eigen zijn geworden en van daaruit leren.

Hoe, wat, waar?

Supervisie betreft meestal een traject van 10 tot 15 bijeenkomsten van 1 uur.
Bij coaching hangt de duur van het traject af van de ingebrachte coachingsvraag.
Voorafgaand aan de trajecten is er altijd een kennismakingsgesprek .


Cees Reuvecamp

Ik ben  werkzaam in het onderwijs. In mijn loopbaan heb ik  het onderwijs  in alle lagen leren kennen.
Ik heb gewerkt als leerkracht, zorgcoördinator /intern begeleider en ben ook directeur geweest. Werken met de mens in zijn ontwikkeling is de rode draad in mijn loopbaan.
Als supervisor en coach richt ik me op collega’s uit het onderwijs, maar ook werkers in de zorg, counseling en personeelmanagement.

Coaching of supervisie?
De begeleidingsvormen liggen in elkaars verlengde. Beide vormen hebben veel overeenkomsten. Het doel is echter wel verschillend:

Heb je een baan in een mensgerelateerde sector zoals onderwijs, verpleging, maatschappelijke zorg of personeelmanagement?
Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie in je werk?
Een nieuwe werkplek?
Loop je vaak  tegen dezelfde problemen aan in je werk?
Zie je bij jezelf patronen waar je nu toch wel eens vanaf wil?
Heb je het gevoel dat je jouw  talent niet voldoende benut?
Twijfel je of dit nou jouw echte werkplek is?


Dan kan supervisie  of coaching je een stap verder brengen in het komen tot een goede (her)start.